Kontakt

Najlepszym kontaktem jest kontakt telefoniczny:

600 945 388


Dobrym kontaktem jest również kontakt osobisty lub listem tradycyjnym.

Krzysztof Fatyga
ul. Abramowicka 94  
20-391 Lublin

… ale po uprzednim kontakcie telefonicznym:

600 945 388