Kontakt

1. Najlepszym kontaktem jest kontakt telefoniczny:

600 945 388

2. Dobrym kontaktem jest również kontakt osobisty
lub listem tradycyjnym.

Krzysztof Fatyga
ul. Abramowicka 94  
20-391 Lublin

3. ... ale po uprzednim kontakcie telefonicznym:

600 945 388